Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
poniedziałek,22 lipca
Imienieny:
Maria, Magdalena, Wawrzyniec
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
<POWRÓT
Sięgajmy po środki na modernizację wielkopolskiej wsi!
obrazek
Wielkopolska wieś zmienia się, modernizuje i pięknieje. Do realnych zmian na obszarach wiejskich przyczyniają się zarówno wsparcie z budżetu województwa, jak i dotacje unijne. Nieprzerwanie od 2009 roku, Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża program Wielkopolska Odnowa Wsi, kładąc szczególny nacisk na umacnianie więzi społecznych, poczucia odpowiedzialności i identyfikację mieszkańców z miejscem, w którym żyją. Na realizację programu Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył już ponad 23 mln złotych. Program stymuluje oddolne inicjatywy w lokalnych społecznościach i od początku funkcjonowania cieszy się rosnącą popularnością. Obecnie w programie bierze udział ponad 1900 sołectw z terenu 185 wielkopolskich gmin. Sam program także ewoluuje - od 2015 r. wspiera sołectwa w opracowywaniu sołeckich strategii rozwoju, będących dla lokalnej wspólnoty drogowskazem w działaniach na rzecz odnowy własnej miejscowości. Do tej pory, przy aktywnym udziale mieszkańców, opracowano strategie dla ponad 450 sołectw. 
W ramach programu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizuje w ciągu roku trzy konkursy dotacyjne. Konkursy: „Pięknieje wielkopolska wieś” oraz „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” skierowane są do gmin. Konkurs „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” - do organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich. Samorząd Województwa Wielkopolskiego kieruje się zasadą, iż projekty zgłaszane do dofinansowania powinny wynikać z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców sołectw. Zakres tematyczny dofinansowanych przedsięwzięć jest szeroki. Obejmuje zarówno projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej na wsi, jak i przedsięwzięcia „miękkie” służące integracji lokalnych społeczności, przywróceniu zapomnianych tradycji czy podniesieniu wiedzy mieszkańców w zakresie problematyki rozwoju obszarów wiejskich. Do tej pory Samorząd Województwa Wielkopolskiego wsparł realizację 1079 projektów. Podróżując po Wielkopolsce łatwo zauważyć, że program Wielkopolska Odnowa Wsi wpisał się wyraźnie w krajobraz obszarów wiejskich w naszym regionie. Powstało wiele nowych boisk, placów zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznych, dobrze wyposażonych świetlic czy plenerowych miejsc spotkań. Realizowane przez organizacje pozarządowe imprezy wiejskie integrują lokalne społeczności oraz kultywują lokalne tradycje. Te działania to także edukacja młodych pokoleń i przypominanie wartości, którymi szczyciła się zawsze wielkopolska wieś.
 
 
Innym, unijnym źródłem środków na wprowadzanie nowoczesnych zmian na obszarach wiejskich był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, którego kontynuacją jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. To największy unijny program pomocowy wspierający postęp cywilizacyjny na wsi i rozwój sektora rolno – spożywczego w Polsce. W ramach tego programu Samorząd Województwa Wielkopolskiego do końca września rozdysponował około 383 mln złotych, zapewniając wsparcie inwestycjom w drogi lokalne, gospodarkę wodno-ściekową, scalanie gruntów oraz dofinansowanie projektów wynikających z realizacji lokalnych strategii rozwoju. Spore środki zostały przekazane na wsparcie przedsiębiorczości na terenach wiejskich. 
Jednym z beneficjentów PROW 2014 – 2020 są Lokalne Grupy Działania, które przekazały do końca września do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 1213 wniosków o dofinansowanie. Podpisano już 456 umów na łączną kwotę prawie 60 mln złotych. Pieniądze przeznaczane są m.in. na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz budowę lub przebudowę dróg publicznych. Osoby fizyczne zamieszkujące obszary wiejskie, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe firmy mogą starać się o pomoc finansową na podejmowanie działalności gospodarczej. Środki można pozyskać m.in. na wykonanie robot budowlanych, zakup maszyn, sprzętu i środków transportu. Dotację w wysokości do 100 tys. złotych można uzyskać na podejmowanie działalności gospodarczej. Jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia pozyskują środki na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, a więc m.in. placów zabaw, boisk, skateparków, ścieżek rowerowych, świetlic wiejskich czy wiat rekreacyjnych. Pieniądze pochodzące z unijnego dofinansowania w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju trafiają też na renowację zabytków oraz realizację projektów grantowych. 
 
 
 
Dzięki PROW na lata 2014 – 2020 w Wielkopolsce budowane i modernizowane są odcinki dróg lokalnych. W sierpniu 2016 r. gminy i powiaty zawarły z Samorządem Województwa 150 umów na łączną kwotę około 130 mln złotych. 42 inwestycje zostały już zakończone. Do końca roku do użytku oddanych zostanie kolejnych kilkadziesiąt dróg. Co najmniej 50 gmin i zakładów gospodarki komunalnej skorzysta z pomocy finansowej przeznaczonej na wsparcie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową. W pierwszej połowie listopada podpisane zostaną umowy na dofinansowanie inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. Na wsparcie inwestycji w targowiska Województwo Wielkopolskie przeznaczy około 25 mln złotych. 29 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określające warunki konkursów w zakresie ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego, inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej. Nabory wniosków odbędą się w 2018 r.
 
Zapraszamy do korzystania z możliwości pozyskania dotacji ze środków Programu Wielkopolska Odnowa Wsi oraz PROW 2014 – 2020. Naprawdę warto!
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ